Lista substancji

NAZWY SUBSTANCJI CHEMICZNEJ

DANE PODSTAWOWE

DANE FIZYKOCHEMICZNE

OPIS ODZIALYWANIA NA CZLOWIEKA

 Eter butylowoetylowy, podobnie jak wszystkie etery ma dzialanie narkotyczne.
 Przy obecnosci znacznych stezen par eteru moze dojsc do porazenia drog oddecho-
 wych. Wdychane pary draznia sluzowke gornych drog oddechowych, glownie oskrzeli.
 Dzialanie butylowoetylowego powoduje bole glowy, stan podniece- nia, a nastepnie
 zamroczenie, sennosc i utrate przytomnosci. Dlugotrwale dzialanie par moze
 spowodowac uszkodzenie watroby i nerek.
 Na skore eter butylowoetylowy dziala drazniaco.
 Pary eteru dzialaja na sluzowki nosa i gardla powodujac stany zapalne. Moga
 wywolac zapalenie spojowek.
 

DANE TOKSYCZNE

 Brak danych.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OZNACZENIE SYMBOLI NIEBEZPIECZENSTWA

 OKRESLENIE SYMBOLI NIEBEZPIECZENSTWA
     (R - zdania):
 
 R 11    - latwopalny;
 R 19    - moze tworzyc wybuchowe         nadtlenki.
 
 OKRESLENIE SYMBOLI BEZPIECZENSTWA
     (S - zdania):
 
 

DANE LITERATUROWE

 Rownanie Antoine'a - wazne w zakresie od temperatury topnienia do wrzenia.
 
 Preznosc pary nasyconej (w Pa) w okreslonej temperaturze mozna obliczyc ze
 wzoru:
 
   P = 133 * 10^ [A - B/(C + t)]
 
 Podane granice wybuchowosci mozna przeliczyc z % objetosciowych na g/m^3 wg
 wzoru:
 

DANE DODATKOWE

 Eter butylowoetylowy jest ciecza latwopalna.
 Pary tworza z powietrzem mieszaniny wybuchowe w szerokim zakresie stezen.
 Stezenie stechiometryczne:
       2.28 % obj.
 
 Pary gromadza sie w dolnych partiach pomieszczen i w zaglebieniach terenu.
 Gestosc par wzgledem powietrza:
       3.53