Lista substancji

NAZWY SUBSTANCJI CHEMICZNEJ

DANE PODSTAWOWE

DANE FIZYKOCHEMICZNE

OPIS ODZIALYWANIA NA CZLOWIEKA

 Furan, podobnie jak wszystkie etery ma dzialanie narkotyczne. Przy
 obecnosciznacznych stezen par eteru moze dojsc do porazenia drog oddecho- wych.
 Wdychane pary draznia sluzowke gornych drog oddechowych, glownie oskrzeli.
 Dzialanie furanu moze wywolac bole glowy, stan podniecenia, a nastepnie
 zamroczenie sennosc i utrate przytomnosci. Dlugotrwale dzialanie par furanu moze
 spowodowac uszkodzenie watroby i nerek.
 Na skore furan dziala drazniaco i uczulajaco.
 Pary furanu dzialaja na sluzowki nosa i gardla powodujac stany zapalne.
 

DANE TOKSYCZNE

 Brak danych.
 
 
 
 
 
 
 
 

OZNACZENIE SYMBOLI NIEBEZPIECZENSTWA

 OKRESLENIE SYMBOLI NIEBEZPIECZENSTWA
     (R - zdania):
 
 R 12    - niezwykle latwopalny;
 R 19    - moze tworzyc wybuchowe         nadtlenki;
 R 20    - szkodliwy przy wdychaniu
 R 36/38  - drazniacy oczy i skore.
 
 

DANE LITERATUROWE

 Rownanie Antoine'a - wazne w zakresie od temperatury topnienia do wrzenia.
 
 Preznosc pary nasyconej (w Pa) w okreslonej temperaturze mozna obliczyc ze
 wzoru:
 
   P = 133 * 10^ [A - B/(C + t)]
 
 Podane granice wybuchowosci mozna przeliczyc z % objetosciowych na g/m^3 wg
 

DANE DODATKOWE

 Furan jest ciecza palna. Pary tworza z powietrzem mieszaniny wybuchowe w
 szerokim zakresie stezen.
 Stezenie stechiometryczne:
     4.46 % obj.
 
 Pary gromadza sie w dolnych partiach pomieszczen i w zaglebieniach terenu.
 Gestosc par wzgledem powietrza:
     2.35